1753. gada aprīlis, Parīze

Rēķina, ka Parīze gadā apēd vairāk nekā 70 000 vēršu, 700 000 aitu, 125 000 teļu un 40 000 cūku; vīna un pārējo dzērienu patēriņš ir tikpat ievērojams.

 

Attēlos aprīļa atvērumi no Creative Museum Planner 2018 Designed by H2E, foto Didzis Grodzs.

Fragments no Nikolausa fon Himzela ceļojumu dienasgrāmatas, kas glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Tulkojis Edgars Ceske. 

Edgars Ceske

Dr. hist., Himzela pētnieks un ceļojumu piezīmju tulkotājs