1756. gada maijs, Hamburga

Hamburgai, protams, netrūkst labas pārtikas, un no zivīm bagātās Elbas (Elbe) iegūst visdažādākās zivis, kuras ir ļoti garšīgas; arī Alstera (Alster) piedāvā iedzīvotājiem tās lielā izvēlē; tā ka gandrīz katrs mēnesis nāk ar jaunu zivju sugu un kalendārā ir ievietotas ziņas par zivju sugām, kādas katrā mēnesī nonāk tirgū.

Pīkšas bieži tiek piegādātas no Fīrlandes – salas, kas atrodas 7 jūdzes no Hamburgas, no turienes nāk arī lieliskas zemenes. No citas salas, ko sauc par Olandi, pilsētai tiek piegādāti brīnišķīgi zaļumi – spināti, kāposti, dažādas saknes.

 

Attēlā maija atvērums no Creative Museum Planner 2018 Designed by H2E, foto Didzis Grodzs.

Fragments no Nikolausa fon Himzela ceļojumu dienasgrāmatas, kas glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Tulkojis Edgars Ceske. 

Edgars Ceske

Dr. hist., Himzela pētnieks un ceļojumu piezīmju tulkotājs