Gardēža ceļojums

No 2018. gada 26. aprīļa līdz 22. jūnijam Mūkusalas Mākslas salona Mazajā zālē skatāma izstāde “Gardēža ceļojums”.

Rīgā dzimušais vācbaltietis Nikolauss fon Himzels (1729–1764) pēc ārsta diploma iegūšanas īsteno tā laika izglītotās pilsonības aprindās ierasto Eiropas ceļojumu. Piecu gadu laikā pieredzētais tiek fiksēts dienasgrāmatā, apkopojot iespaidus par zinātnes un medicīnas sasniegumiem, kolekcionāriem un viņu kabinetiem, sociālās dzīves smalkumiem un pat kulinārām niansēm.

Himzels šai ceļojumā ir gardēdis vārda plašākajā nozīmē. Viņš ne tikai bauda un komentē eiropiešu atšķirīgos ēšanas paradumus, bet arī izgaršo sava laika turīgākajai sabiedrības daļai pieejamos labumus – brīvu pārvietošanos, izsmalcinātu kultūras dzīvi, kā arī iespēju ar dabas, mākslas, zinātnes un eksotisku priekšmetu kolekcionēšanas palīdzību veidot apgaismības laikmetam raksturīgas universālas, vienotas un pārskatāmas pasaules modeli pētnieka kabineta mikrokosmā.

Atgriežoties Rīgā, ceļojuma laikā iegūtie priekšmeti papildina jau dzimtas priekšgājēju veidoto kunstkamerām raksturīgo kolekciju. Pēc Himzela pāragrās nāves, saskaņā ar novēlējumu Rīgas pilsētai, 1773. gadā top pirmais sabiedriskais muzejs Baltijā – Himzela muzejs. Tā kolekcijas priekšmeti mūsdienās atrodami Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Dabas muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Nozīmīgas Martini-Himzelu dzimtas dokumentārās liecības glabā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Izstādē “Gardēža ceļojums” Rīgas kolekcionāra Nikolausa fon Himzela daudzveidīgo kolekciju paraugi simboliskā izlasē no jauna skatāmi vienkopus, uzburot apgaismības laikmeta universālā muzeja auru. Nosaukumā ietvertā atsauce uz gardēdību ir ne vien gastronomiska rakstura, bet plašākā nozīmē attiecināma uz ceļošanas, pasaules izzināšanas un kolekcionēšanas aizrautību.

Izstādē eksponēti mākslas darbi un priekšmeti no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Dabas muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, kā arī Zuzānu kolekcijas.

Izstādi papildina pasākumu programma.

 

Izstādes kuratori: Līga Lindenbauma, Raivis Sīmansons, Ineta Zelča Sīmansone

Zinātniskie konsultanti: Dr. hist. Edgars Ceske, Dr. philol. Aija Taimiņa, Dr. art. Baiba Vanaga

Scenogrāfija: Daniela Treija

Grafiskais dizains: Madara Krieviņa

Izstāde top sadarbībā ar domnīcu Creative Museum

 

Publicitātes attēls: Nikolauss fon Himzels (1729–1764). Elīnas Eleres (dizaina birojs H2E) zīmējums pēc nezināma autora 1765. gadā tapušā Nikolausa von Himzela portreta. Oriģināls Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā.

Līga Lindenbauma

Mākslas zinātniece un kuratore. Strādājusi Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā (2004-2007), vadījusi Tukuma Mākslas muzeju (2011-2013), šobrīd ir Mūkusalas Mākslas salona kuratore (kopš 2013)

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist