Diskusija Muzeju efektivitāte. Atalgojums un motivācija

Piektdien, 2018. gada 6. aprīlī, plkst. 11:00 Latvijas Bankā notiks domnīcas Creative Museum organizēta diskusija Muzeju efektivitāte. Atalgojums un motivācija.

Domnīca pirmo diskusiju par nozares atalgojumu un motivāciju organizēja 2013. gada martā. Pirms 5 gadiem notikusī diskusija deva ierosmi plašākam pētījumam par muzeju efektivitāti, kuru šobrīd noslēdzam ar 5 diskusiju ciklu. 

Diskusijā Muzeju efektivitāte. Atalgojums un motivācija aktualizēsim muzeju nozares atalgojuma jautājumu, izvērtējot situāciju piecu gadu griezumā un iezīmējot attīstības perspektīvas.

Muzeju personāls ir izšķirošais faktors, kas nosaka nozares funkcionēšanas efektivitāti un ilgtspēju. Šī resursa kvalitāti nosaka ne tikai darbinieku izglītība un darbošanās motivācija. Muzeju personāla attīstības jautājumi ir atkarīgi arī no atalgojuma lieluma muzejos, muzeju kopējā finansējuma, veiksmīgas pārvaldes organizācijas un gan fiziski, gan garīgi ērtas darba vides. 

 

- Kādā situācijā šobrīd ir muzeju nozares atalgojums salīdzinājumā ar 2013. gadu un kādas ir attīstības perspektīvas? 

- Atalgojuma atšķirības dažādās institūcijās kultūras resora ietvaros. Atalgojuma vadlīnijas?

- Vai personālvadības politika atalgojuma ziņā ir efektīva un stimulē darbiniekus uz sasniegumiem, izaugsmi, izglītības iegūšanu un pilnveidošanos?

- Kā vērtējams apstāklis, ka pensijas vecuma darbinieku īpatsvars ir lielāks nekā darbinieku skaits vecuma posmā līdz 30 gadiem? 

- Vai neveidojas arvien lielāka plaisa starp rekonstruētajiem muzejiem, kas sekmīgi attīstās un ir pievilcīga darba vieta jauniem darbiniekiem un muzejiem ar novecojušu infrastruktūru?

 

Diskusijā piedalīsies:

Dace Vilsone, Kultūras ministrijas Valsts sekretāre, 

Agrita Ozola, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja, Tukuma muzeja direktore,

Arnis Radiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors,

Imants Lancmanis, Rundāles pils muzeja direktors (neklātienē), 

Uldis Spuriņš, ekonomists.

Diskusijas moderatore: domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone.

Diskusiju novēros un skatu no malas piedāvās kultūras socioloģe Dr.soc. Maija Spuriņa.

 

Šī būs ceturtā diskusija domnīcas piecu diskusiju cikla “Muzeju efektivitāte” ietvaros, prezentējot Creative Museum pētījuma rezultātus un aktualizējot jautājumus par muzeju funkcijām un to izvērtēšanas nepieciešamību.

 

Diskusiju ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Vietu skaits diskusijā - 15 

Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos!

Pieteikšanās dalībai līdz 3.04. ineta.simansone@creativemuseum.lv

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist