Diskusija "Muzeju efektivitāte. Ekspozīcijas un izstādes"

Ceturtdien, 2018. gada 8. martā, plkst. 14:00 Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas ielā 30) notiks domnīcas Creative Museum organizēta diskusija Muzeju efektivitāte. Ekspozīcijas un izstādes.

Ekspozīciju un izstāžu ražošana Latvijā pēdējā desmitgadē ir piedzīvojusi turpat vai kopernikānisku pagriezienu: no visu pašu spēkiem līdz detalizētai darba uzdevumu dalīšanai, piesaistot profesionālus arhitektūras, dizaina, digitālo pakalpojumu u.c. birojus.

Kādas prasmes un iemaņas šī muzeju jomas profesionalizācija pieprasa?

Kā muzeji attīsta projektu menedžmenta prasmes un vai projektu menedžeris sāk iezīmēties kā atsevišķa kapacitāte muzeju darbā?

Vai tikai skats no malas spēj piedāvāt svaigu interpretāciju un metodes priekšmetu un stāstu izcelšanai?

Kādi priekšnosacījumi ir muzeju kā satura radītāju un formas piešķīrēju sadarbībai?

 

Muzeju galvenais komunikācijas līdzeklis ar sabiedrību ir ekspozīcijas un izstādes. Tām ir jāspēj runāt ar sabiedrību valodā, kuru tā saprot. To nodrošina profesionāla satura un formas radītāju sadarbība.

 

Diskusijā piedalīsies:

Latvijas Muzeju padomes pārstāve Zane Balčus,

Arhitekts Reinis Liepiņš,

Kurators Kaspars Vanags, 

Kuratore Līga Lindenbauma.

Diskusijas moderatori: Domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone un muzeologs Raivis Sīmansons (strādājis pie Eiropas Vēstures nama izveides, 2011 – 2017.)

Diskusiju novēros un skatu no malas piedāvās kultūras socioloģe Maija Spuriņa.

 

Šī būs otrā diskusija domnīcas piecu diskusiju cikla “Muzeju efektivitāte” ietvaros, prezentējot Creative Museum pētījuma rezultātus un aktualizējot jautājumus par muzeju funkcijām un to izvērtēšanas nepieciešamību.

Diskusiju ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Pieteikšanās dalībai diskusijā līdz 5.03.

ineta.simansone@creativemuseum.lv

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist 

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD