Diskusija Muzeju efektivitāte. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

20. aprīlī, pkst. 14:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē notiks domnīcas Creative Museum diskusija “Muzeju efektivitāte. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs".

 
Ievērojot resursu apjomu, kurš 10 gadu laikā ieguldīts NMKK attīstībā, tā pubiski pieejamā gala produkta kvalitāte liek uzdot virkni jautājumu:
 
- Vai NMKK uzrāda optimālo paredzamo rezultātu?
- Vai NMKK kļūst lietotājam draudzīgāks?
- Vai autonomas krājuma digitālās uzskaites sistēmas muzejos (Meandrs, MUPUS, KAUS) sniedz atbildi uz NMKK nepilnībām?
- Kas ir LNB īstenotais “Kultūras mantojuma satura digitalizācijas projekts” 2017-2021 un ko paredz tā ietvaros pieteiktā 70 000 muzeju priekšmetu digitalizācija? Kā tas sasaucas ar NMKK un tā kvalitātes uzlabošanu? 
 
Diskusijā piedalīsies:
Una Balode, Kultūras informācijas sistēmu centra projektu koordinatore, 
Jana Ķikāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā mantojuma centra vadītāja, 
Austra Ziļicka, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniece,
Līva Klabere, Rundāles pils muzeja Krājuma nodaļas vadītāja,
Iveta Derkusova, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece krājuma darbā,
Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas pārstāvis (tbc).
 
 
Diskusijas moderatore: domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone.
Diskusiju novēros un skatu no malas piedāvās kultūras socioloģe Dr.soc. Maija Spuriņa.
 
Pieteikšanās līdz 17.04. ineta.simansone@creativemuseum.lv
 
Šis ir CM diskusiju cikla “Muzeju efektivitāte” papildus pasākums. 
2018. gada maijā CM plāno veikt pētījuma un diskusijās gūto viedokļu kopsavilkumu ar mērķi izstrādāt rekomendācijas.
Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist 

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD