Ineta Zelča Sīmansone. Creative Museum 2020. gada summa

Nozares medijs

Creative Museum ir muzeju nozares specializētais medijs, kas darbojas kopš 2012. gada un ar paredzamu regularitāti, aktuālo tēmu pārklājumu un pieaugošu lasītāju dinamiku, īsteno kvalitatīvu un analītisku nozarē notiekošo procesu liecību saglabāšanu, analīzi, izvērtēšanu un arī inovatīvu risinājumu piedāvāšanu. 

Pateicoties mērķprogrammas Kultūras nozares dokumentēšana atbalstam, 2020. gada otrajā pusē interesentiem tika piedāvāti 30 jauni viedokļa raksti, recenzijas, fotoblogi un intervijas. 

Projekta ietvaros tika uzsāktas 3 jaunas sērijas, kas guva īpašu popularitāti – interviju sērija "30 neatkarīgas muzejniecības gadi", kā arī rakstu sērijas "Memoriālie muzeji" un “Ekspozīciju apskats”. 

Pateicoties mērķprogrammas piešķīrumam 2021. gadā piedāvāsim 40 rakstus un intervijas sērijā “Laikmetīgs muzejs globālā tagadnē. Iekapsulēties vai pārdefinēties?”

Atbalsts: VKKF mērķprogramma Kultūras nozares dokumentēšana 

 

Muzeji un pakalpojumu dizains

2020. gada vasarā, laikā, kad nedaudz uzelpojām starp pirmo un otro pandēmijas vilni, pateicoties kolēģes Līgas Lindenbaumas iniciatīvai un sadarbībai ar LMA profesori Ilzi Kundziņu un Kuldīgas mākslinieku rezidenci un tās vadītāju Ilzi Supi, īstenojām vasaras skolas projektu “Pakalpojumu dizains muzejos”.

No 16. līdz 20. augustam Kuldīgas mākslinieku rezidencē norisinājās Creative Museum un Kuldīgas novada pašvaldības organizēta Kuldīgas radošā vasaras skola. 

Piecu dienu laikā pieredzējušu pasniedzēju vadībā atmiņas institūciju pārstāvji bija aicināti apgūt pakalpojuma dizainu kā universālu un plaši pielietojamu dizaina domāšanas metodi.

Atbalsts: VKKF un Kuldīgas novada pašvaldība

 

Īsais kurss muzeoloģijā “Muzeju tradīcijas nākotne”

14. septembrī Žaņa Lipkes memoriālā notika Creative Museum 6 lekciju kurss “Muzeju tradīcijas nākotne”. No muzeju tradīcijas pirmsākumiem un kolekcionēšanas vēstures, muzeju arhitektūras, kolekciju izcelsmes un provenances jautājumiem muzejos, līdz pakalpojumu dizainam, mūsdienu kolekcionēšanai, noslēdzot ar 21. gadsimta iztēloto muzeju – tāds bija CM 6 lekciju īsais kurss muzeoloģijā 2020. gadā. 

Lektori: Raivis Sīmansons, Ieva Zībārte, Baiba Vanaga, Ilze Kundziņa, Daina Auziņa. 

Atbalsts: VKKF mērķprogramma NVO kapacitātes stiprināšana

 

Seminārs “Muzeji vides ilgtspējai”

27. oktobrī Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar domnīcu Creative Museum organizēja semināru “Muzeji vides ilgtspējai” (projekta vadītāja: Daina Auziņa).

Seminārs tika organizēts trīs daļās: pirmā veltīta atsevišķiem labās prakses piemēriem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Lielbritānijā, otrā un trešā – Latvijas situācijai, iepazīstinot ar 2020. gadā veiktās aptaujas “Videi draudzīgu, ilgtspējīgu prakšu īstenošana muzeju nozarē” rezultātiem un piedāvājot darba ikdienā viegli ieviešamus “zaļos” risinājumus. Noslēdzot ar diskusiju par to, kā muzejiem kopumā savas darbības īstenošanā reducēt negatīvo iespaidu uz vidi. 

Atbalsts: VKKF, Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariāts (NDPC), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

 

CREMA projekts “Makerspace”

2020. gadā turpinājās 2019. gada rudenī uzsāktais Erasmus+ atbalstītais CREMA (Creative Making for Lifelong Learning) projekts, apkopojot labas prakses piemērus un izstrādājot metodoloģiju koprades telpu izveidei muzejos.

2020. gada noslēgumā notikušajā projekta partneru tiešsaistes sapulcē, kurai vajadzēja notikt visnotaļ fiziskajā Zagrebas koprades telpā (Radiona - Zagreb Makerspace), par kopradi digitālā telpā tika runāts jau kā par pašsaprotamu lietu. 

Atbalsts: Erasmus+ 

 

Grāmata “Abrahams Edelmans. 20. gadsimts. Vēstule” 

Turpinot apjomīgos pētījumus “Ebreju Rēzekne” (2017) un  “Kārsavas stāsti I” (2019), 2020. gadā domnīca izdeva Kārsavā dzimušā un pašlaik Izraēlā dzīvojošā Abrahama Edelmana atmiņas par dzimtas dzīvi Kārsavā un viņa paša pieredzi 20. gadsimta gaitā Kārsavā, Rīgā, Maskavā. Grāmata izdota 3 valodās – krievu, latviešu un angļu.  

Autors: Abrahams Edelmans;

Zinātniskais redaktors un anotācijas autors: Dr. hist. Uldis Neiburgs;

Komentāru autors: Muzeja “Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis;

Projekta koordinatore: Ineta Zelča Sīmansone;

Tulkotāji: Artis Ērglis un Jānis Balodis;

Redaktores: Sigita Kušnere, Laine Kristberga un Jana Taperte;

Grafiskais dizains: Edvards Percevs;

Izdevējs: Creative Museum.

 

Sadarbībā ar Muzeju “Ebreji Latvijā”,

Atbalsts: Fridriha Eberta fonds un fonds “Uniting History”

 

Rakstu krājums “Kārsavas stāsti II”

Turpinot Kārsavas novada vēstures izpētes projektu, Creative Museum sadarbībā ar Kārsavas novada domi, 2020. – 2021. gadā īsteno projektu “Kārsavas stāsti II (20. gadsimts)”. 

Dr. hist. Ēriks Jēkabsons pētījis Kārsavu starp diviem pasaules kariem un sniedzis ieskatu pašvaldības darbības procesos. Pētnieks Valdis Kuzmins pēta karadarbību Kārsavas novadā Otrā pasaules kara laikā, Dr. hist. Uldis Neiburgs pēta 20. gadsimtu caur kārsavieša Aleksandra Proboka stāstu. Vēsturnieks Agris Dzenis piedāvā pētījumu “Kārsavas pilsētas pārvaldes – deputātu padomju un izpildkomitejas darbība 1944. – 1991. gads un pilsētas attīstība”. Savukārt žurnāliste un pētniece Gunta Ločmele sadarbībā ar Valentīnu Zelču iztaujā kārsaviešus un ievāc atmiņas par padomju laiku Kārsavā. 

Projekts turpinās arī 2021. gadā. 

Pētījumi tapuši ar Kārsavas novada domes atbalstu. Izdošanai plānots piesaistīt projektu konkursu finansējumu.

 

NVO kapacitāte

Pārskata periodā CM vietnē publicēti 132 ieraksti, viedokļa raksti, intervijas par kultūras mantojumu un aktuālo situāciju nozarē, kopš marta vidus, gk. saistībā ar Covid-19 pandēmiju, 30 no tiem ar mērķprogrammas "Kultūras nozares dokumentēšana" atbalstu.  

Reaģējot uz situāciju nozarē, kad klātienes pasākumi nevarēja notikt un pulcēšanās bija liegta, domnīca 2020. gada martā – maijā uzrunāja daudzus kultūras mantojuma, radošo industriju, arhitektūras un reklāmas jomas speciālistus, aicinot rakstīt kultūras mantojuma pandēmijas dienasgrāmatu. 

Papildu plānotajam notikušas 3 neklātienes intervijas ar KM pārstāvjiem un viena viedokļu intervija ar Latvijas muzeju vadītājiem par muzeju darbu ārkārtējās situācijas apstākļos. 

Creative Museum piedalījies kultūrpolitikas pamatnostādņu un muzeju stratēģijas izstrādē un konsultācijās. 

5 plānotās publiskās diskusijas pandēmijas dēļ notikušas 5 podkāstu formātā sērijā “Pārdefinējot muzeju”, tā nodrošinot gan audio ierakstus, gan diskusiju atšifrējumus, kas publicēti CM lapā. 

Atbalsts: VKKF mērķprogramma NVO kapacitātes stiprināšana.

 

Paldies komandai, sadarbības partneriem un atbalstītājiem! Paldies lasītājiem un domubiedriem!

 

Attēls: Creative Museum vasaras skola “Pakalpojuma dizains muzejos”, foto Ilze Riekstiņa

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktora vietniece attīstības darbā | Museologist, Deputy Director of the Medicine History Museum