Lekciju kurss “Dizains kā metode”

9. septembrī domnīca Creative Museum piedāvā dizaineres un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu centra vadītājas Anetes Krūmiņas un dizaineres Tatjanas Raičiņecas lekciju kursu “Dizains kā metode”.

11:00 -12:30 

Lekcija “Formas un satura attiecību pārdefinēšana”. Vada Anete Krūmiņa

Lekcijas anotācija:

Izstāžu prakses, kas pārdefinē formas un satura attiecības, atsakoties no ierastā “noformēšanas” apzīmējuma.

Dažādi darba organizācijas un satura izstrādes modeļi – apmeklētāju iesaiste, skatījums no malas, starpdisciplināra komanda, dizainera iesaiste satura izstrādes fāze – plusi un mīnusi.

Atslēgas vārdi – radošā pētniecība, starpdisciplināra sadarbība, forma kā satura atklāsme, eksperimentāla pieeja, komadas darbs, case studies

12:30 – 12:45

Kafijas pauze

12:45 - 14:15 

Lekcija “Dizains kā metode”. Vada Tatjana Raičineca

Lekcijas anotācija:

Izstādes dizains kā metode satura atklāsmei. Dizaina risinājumi, kas var atslogot izstādes tekstus, daļu informācijas pārceļot citos medijos – audio, video, tektonika, kolorīts, arhitektūra, tipogrāfija u.c. Piemēri, kā izstāstīt stāstu, nepieblīvējot izstādi ar tekstiem.

Dizains kā priekšnoteikums kvalitatīvai apmeklējuma pieredzei – izpratne par dažādām auditorijām un to vajadzībām, empātija un ergonomika. 

Atslēgas vārdi – dizains kā medijs, satura atspoguļojums formā, dizaina kods, starpdisciplināra sadarbība, case studies

14:15 - 15:00

Pusdienu pārtraukums

15:00 - 16:30

Darbnīca “Kas ir dizaina kods?”. Vada Anete Krūmiņa un Tatjana Raičineca  

Darbnīcas anotācija:

30 minūšu stāstījums par dizaina koda elementiem, koda veidošanas principiem un procesu, piemēri.

Darbs grupās “Dizaina koda koncepcijas izstrāde”. 

 

Praktiskā informācija:

Pieteikšanās: https://forms.gle/V2pNaDoDXrF4QRyLA

Norises vieta: Raiņa un Aspazijas māja, Baznīcas ielā 30 

Dalībnieki saņem sertifikātu par apmeklējumu

 

Dizains: Edvards Percevs

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds

 

Creative Museum

Domnīca  | Think Tank