Lipkes bunkurs: virtuālās realitātes (VR) dokumentācija

5. oktobrī, plkst. 19:15 - 20:15 RIGA TALKS 3 ietvaros Žaņa Lipkes muzejs piedāvā iespēju iepazīties ar Lipkes Bunkura VR stāstu. Sesija pulcēs jauno mediju māksliniekus, izglītotājus, sociālantropologus un jauniešus, lai ielūkotos Lipkes Bunkura VR tapšanā.

Uzmanības centrā ir stāsts par nosargātu noslēpumu, ko palīdz iepazīt astoņgadīgais Zigis - cilvēkglābēju Žaņa un Johannas dēls. Šis ir stāsts par radikālu sociālo taisnīgumu, ko palīdz atklāt jaunās tehnoloģijas.

Sesija ļaus kritiski izvērtēt pirmo Lipkes Bunkura VR pieredzes versiju no mērķauditorijas, t.i., jauniešu, un sociālantropologu viedokļa, kas prezentēs fokusgrupu aptaujas rezultātus.

Lipkes Bunkura VR otrās kārtas iestrādes un realizācijas ieceres prezentēs aģentūras Fallon radošais tehnologs Korijs Maklauds.

 

Moderators: Raivis Sīmansons

Radošā komanda: Līga Vēliņa un Korijs Maklauds (Cory McLeod)

Sociālantropoloģes: Diāna Popova un Elizabete Grīnblate

Fokusgrupa (Drosmes mājas ziņneši): Francis Alberts Virtmanis, Helēna Krista Kalniņa, Elīna Zvejniece un Varis Vilciņš

Tiešraide Lipkes memoriāla Facebook kontā, tiešraidi atbalsta Creative Museum

 

Attēls: Lipkes Bunkura VR vizualizācija

Raivis Sīmansons

Muzeologs PhD, Žaņa Lipkes memoriāla kurators | PhD in Museum Studies, Curator Žanis Lipke Memorial