Muzeju publiskā kvalitāte - diskusiju, lekciju un rakstu sērija

Uzsākot pavasara sezonu, piedāvājam Creative Museum diskusiju, lekciju un rakstu sēriju Muzeju publiskā kvalitāte. 

Valsts simtgades svinību gads virknei kultūras un radošo industriju izvērtās īpaši ražīgs. Visi turpinām būt aculiecinieki Latvijas kino industrijas fenomenālajiem panākumiem! Dziesmu un deju svētku koncerti un lieluzvedumi un dažādu žanru skatuves mākslas notikumi ir pulcējuši desmitiem, pat simtiem tūkstošus apmeklētāju. Šo notikumu raisītās emocijas kļūs par atskaites punktu, domājot pat to, kāds ir bijis jubilejas gads Latvijas kultūrā.

Kas muzeju nozarē ir šie ievērības cienīgie notikumi jubilejas gadā, kurus atcerēsimies? Cik veiksmīga bijusi muzeju saziņa ar sabiedrību izstāžu un ekspozīciju darba formā – valodā, kurā runājam ar auditoriju? 

Neaizmirstot par emocionālā pārdzīvojuma nozīmīgumu, šajā diskusiju ciklā runāsim par objektīviem kritērijiem un izmērāmiem rādītājiem, kuri raksturo nozares sniegumu publiskās kvalitātes izvērtējumā gada šķērsgriezumā.

Diskusiju norises vietas izvēle Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) LV100 informācijas centrā nav nejauša. Sarunas par publisko kvalitāti vislabāk raisās demokrātiski pieejamā un radošam novatorismam pretimnākošā vietā. Tieši ar šīm kvalitātēm LNB ir pieteikusi savu klātbūtni Latvijas izstāžu rīkošanas praksē.

 

5 diskusiju sēriju atklāsim 14. martā, kad analizēsim izstādes, kuras muzeji 2017. - 2018. gadā veidoja valsts simtgades programmas ietvaros. Turpinājumā ik pēc 2 nedēļām diskutēsim par muzeju akreditāciju, Latvijas skolas somas piedāvājumu un izglītības reformu. 

Aprīļa beigās kopā ar vēsturniekiem un sociālās atmiņas pētniekiem runāsim par mediju telpu un atmiņas politiku muzejos. Diskusiju ciklu maija sākumā noslēgsim ar starptautisku simpoziju par muzeju pārvaldību un to, kā laba muzeju pārvaldība sekmē inovācijas. 

10. maijā Līderības meistarklasē Change it!, kuru vadīs Latvijā jau labi zināmais Lielbritānijas muzeju eksperts un Hope universitātes profesors Deivids Flemings, aicināsim piedalīties domnīcas izvēlētus muzeju vadītājus un menedžmenta pārstāvjus.

Savukārt visa gada garumā rakstnieks un publicists Pauls Bankovskis rakstu sērijas formātā piedāvās savas pārdomas par muzeju publisko kvalitāti. 

 

Diskusiju sērija 

14. marts, plkst. 11:00

LV100 Informācijas centrā LNB

Muzeji simtgadei. Izstāžu izvērtējums

 

28. marts, plkst. 11:00

LV100 Informācijas centrā LNB

Akreditācija – muzeju kvalitātes nodrošināšanas mehānisms?

  

11. aprīlis, plkst. 11:00

LV100 Informācijas centrā LNB

Skolas soma un izglītības reforma

 

25. aprīlis, plkst. 11:00

LV100 Informācijas centrā LNB

Mediju telpa un atmiņu politika muzejos

  

9. maijs, plkst. 11:00 

(vieta tiks izziņota)

Muzeju pārvaldība un inovācijas (Muzeju eksperti no LV,  EST, UK un RU)

 

Līderības meistarklase

10. maijs, 11:00 – 15:00

(vieta tiks izziņota)

Change it! Prof. David Fleming

 

Rakstnieka un publicista Paula Bankovska 9 rakstu sērija Muzeju publiskā kvalitāte

 

Pieteikšanās diskusijām un vairāk informācijas ineta.simansone@creativemuseum.lv

Programmu atbalsta VKKF

Ineta Zelča Sīmansone

Domnīcas Creative Museum vadītāja | Creative Museum Director

Raivis Sīmansons

Muzeologs PhD, Žaņa Lipkes memoriāla kurators | PhD in Museum Studies, Curator Žanis Lipke Memorial