Publiskā intervija Pārvaldes reforma

17. aprīlī plkst. 14.00, Kultūras ministrijā K. Valdemāra ielā 11a, Creative Museum diskusiju cikla Muzeju efektivitāte ietvaros notiks publiskā intervija ar agrāko Igaunijas Kultūras ministrijas sekretāru (Estonian Undersecretary for the Arts), Creativity Lab dibinātāju Ragnaru Sīlu.

 

Jautājumu par muzeju pārvaldes reformas nepieciešamību domnīca Creative Museum ar noturīgu regularitāti ir aktualizējusi aizvadīto piecu gadu laikā.

2017. gada augustā Valsts kancelejas publicētais Valsts pārvaldes reformu plāns 2020 nepieciešami izvirza šo jautājumu ministriju dienas kārtībā.

Ievērojot, ka reformu plāns paredz par 6% samazināt darbinieku skaitu publiskajā sektorā, tātad arī publiskajos muzejos strādājošo skaitu: 

Muzejam būs jāizvērtē savas veicamās funkcijas, mērķus un uzdevumus, kā arī to racionālu un saprātīgu realizāciju un katra darbinieka ieguldījumu tajā, lai “štatu samazināšanas” spiediens būtu iespējami nesāpīgāks. Viena no iespējām ir pārtapšana par valsts kapitālsabiedrību, bet lai pavisam droši to izlemtu, vēl jāveic izpētes darbs. (Rundāles pils muzeja viedoklis) 

CM organizētā diskusiju cikla Muzeju efektivitāte ietvaros 6. aprīlī notikušajā diskusijā Atalgojums un motivācija, KM Valsts sekretāre Dace Vilsone priekšā stāvošo darbu nosauca par “lielu izaicinājumu”, iezīmējot atsevišķu muzeju iespējamo pāreju no tiešās pārvaldības valsts budžeta iestādes uz citu – lielāku rīcības brīvību sološu modeli.

Runājot par alternatīviem pārvaldības modeļiem, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Agrita Ozola diskusijā minēja Igaunijas piemēru. Šeit līdzīgas reformas ietvaros notikusi ievērojama pārvaldes formu dažādošana, pieskaņojot to konkrētā muzeja vai muzeju apvienības vajadzībām.

 

17. aprīlī plkst. 14.00, Kultūras ministrijā K. Valdemāra ielā 11a, par kaimiņvalsts muzeju pārvaldes reformas pieredzi publiskā intervijā Raivis Sīmansons sarunāsies ar agrāko Igaunijas Kultūras ministrijas sekretāru (Estonian Undersecretary for the Arts), Creativity Lab dibinātāju Ragnaru Sīlu.

Skatu no malas piedāvās kultūras socioloģe Dr.soc. Maija Spuriņa.

 

Pasākums angļu valodā

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 14.04. ineta.simansone@creativemuseum.lv

  

Šis būs CM piecu diskusiju cikla Muzeju efektivitāte noslēdzošais pasākums. 

2018. gada maijā CM plāno veikt pētījuma un diskusijās gūto viedokļu kopsavilkumu ar mērķi izstrādāt rekomendācijas.

 

Raivis Sīmansons

Muzeologs PhD, Žaņa Lipkes memoriāla kurators | PhD in Museum Studies, Curator Žanis Lipke Memorial 

Ineta Zelča Sīmansone

Domnīcas Creative Museum vadītāja | Creative Museum Director