Riga Talks 3: Atmiņu kultūra

Otrdien, 5. oktobrī, plkst. 17:00 RIGA TALKS 3 ietvaros Žaņa Lipkes memoriālā notiks sesija "Atmiņu kultūra". Sesija veltīta atmiņu kultūrai, kā mēģinājumam saglabāt vēsturiskās liecības.

Muzeologs Raivis Sīmansons stāstīs par atmiņu topogrāfiju – Rīgas ebreja un mākslinieka Borisa Lurjes vietām, kas saistās ar viņa holokausta un zaudējuma pieredzi.

Pētnieku un Stradiņa universitātes profesoru Denisu Hanovu nodarbina kultūras atmiņa un viltus integrācijas tēma Latvijā, viņš mēģinās atbildēt uz jautājumu, kuram pieder atmiņa?

Diskusiju noslēgs Ksenija Dziatlovskaja, kura pārstāv Bundesverband Russischsprachiger Eltern (BVRE), ar Vācijas postpadomju imigrantu piemēru par kolektīvās atmiņas nozīmi, lai dažādas kopienas varētu turpināt sadzīvot vienā valstī. 

Sesijas programma:

- “Atmiņas topogrāfija. Jaunatklājot holokausta vietas Rīgā – Borisa Lurjes mākslas izstāde Žaņa Lipkes memoriālā”, Dr. Raivis Sīmansons, Žaņa Lipkes memoriāls, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētījuma “Memo Tours” pētnieks;

- “Kuram pieder atmiņa? Kultūras atmiņa un viltus integrācija Latvijā”, Prof. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte;

- “Atcerēties, lai varētu turpināt. Kolektīvā atmiņa kā integrācijas un pilsoniskās izglītības tēma. Vācijas post-padomju imigrantu piemērs”, Ksenija Dziatlovskaja, (BVRE), Ķelne.

Sesiju moderē: Lolita Tomsone.

Tiešraide Lipkes memoriāla Facebook kontā, tiešraidi atbalsta Creative Museum.

 

Attēls: Žaņa Lipkes memoriāls