Videi draudzīgas, ilgtspējīgas prakses īstenošana muzeju nozarē

Gatavojoties semināram par videi draudzīgas, ilgtspējīgas prakses īstenošanu muzeju saimnieciskajā darbībā, Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa ir izstrādājusi anketu, kuras mērķis ir apkopot Latvijas muzeju līdzšinējo pieredzi. Anketā iekļauti jautājumi par ikdienas darbu birojā un muzeja sadzīvi, darbu ar krājumu, darbu ar apmeklētājiem un izstāžu veidošanu. 

Anketa pieejama šeit: https:\\ej.uz/ilgtspeja_muzejos_2020

Anketa ir anonīma; tās rezultāti apkopotā veidā tiks prezentēti seminārā “Muzeji vides ilgtspējai”, kas plānots šī gada 27. oktobrī. 

Atbildes lūgums iesniegt līdz šī gada 30. jūnijam. Ja tās iespējams ilustrēt ar vizuālām liecībām, attēlus lūgums sūtīt uz e-pastu iveta.skripste@rsu.lv

Paldies par atsaucību!

 

Foto: Daina Auziņa; Lietoti pakojamie materiāli, kas paredzēti atkārtotai izmantošanai