Žaņa Lipkes memoriāla VR telpas atklāšana, VR darbu skate, izstrādātāju un pētnieku prezentācijas

20. oktobrī plkst. 15:00 Žaņa Lipkes memoriālā notiks VR telpas atklāšana, VR darbu skate, izstrādātāju un pētnieku prezentācijas.

Kopš vēsturiskā atmiņa Latvijā vairs nav pakļauta ideoloģiskam diktātam noiets garš ceļš: atjaunoti un no jauna izveidoti memoriāli, uzstādīti pieminekļi, darbojas holokausta un pilsoniskās pretošanās tēmai veltīti muzeji. 

Apzinoties, ka holokaustu pārdzīvojušo paaudze neizbēgami aiziet un atbildot uz laikmeta prasībām, tiek meklētas arvien jaunas vēsturiskās atmiņas komunicēšanas formas. Viena šāda forma, kas ņem vērā piemiņas vietu apmeklētāju ekspektācijas digitālajā laikmetā, kā arī izglītotāju un tūrisma gidu vajadzību pēc kvalitatīvas un atraktīvas satura interpretācijas, ir vēsturisko notikumu pieredzes gūšana virtuālajā realitātē (VR). 

VR ir jauns medijs, kurš turpina strauji attīstīties. Žaņa Lipkes memoriāla 3 gadu darbs pie VR pieredzes “Lipkes bunkurs” izveides šobrīd rezultējies ar īpaši dizainētu telpu, kas papildina memoriāla apmeklējumu. VR pieredze ļauj nokļūt 3x3 metru lielajā paslēptuvē zem malkas šķūņa Lipkes ģimenes mājas pagalmā Ķīpsalā ar 3D briļļu palīdzību un nepastarpināti iejusties vēsturiskajā vidē. 

2022. gada rudens mācību sezonā, VR pieredze tiks piedāvāta muzejpedagoģijas programmas “Kara pieredze bunkurā - izdzīvošanas stratēģijas” pilotnodarbību ietvaros.

 

Prezentācijas pievērsīsies Rīgas sarežģītā vēsturiskā mantojuma komunikācijas aspektiem tūrisma gidu, apmeklētāju, kuratoru un digitālo tehnologu perspektīvā un rosinās plašāku domapmaiņu par Žaņa Lipkes memoriāla topošā izglītības centra Drosmes māja vietu Zināšanu jūdzē Daugavas kreisajā krastā.

Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniecības projekta "MemoTours" pētnieku un VR mākslinieku prezentācijas: 

Diāna Popova, Elizabete Grinblate, Dr Raivis Sīmansons | VR “Lipkes bunkurs” kā izglītojoša digitālā rīka izvērtējums; 

Līga Vēliņa, Ieva Vīksne | VR “Lipkes bunkurs” izstrāde un perspektīva;

Dr Aija Van der Steina | Ebreju mantojums un holokausta vietas tūrisma piedāvājumā: Latvijas iedzīvotāju attieksme un pieredze;

Dr Inese Runce | Stāstīt par sarežģīto pagātni: Rīgas gidi un holokausta mantojums;

Korijs Maklauds (Cory McLeod)Fallon Worldwide radošais tehnologs piedāvās ieskatu VR tehnoloģiju tirgus attīstības tendencēs un kritiski izvērtēs jauno tehnoloģiju sniegtās iespējās radīt un popularizēt kvalitatīvu izglītojošo saturu. Korijs sniegs izstrādes procesa ziņojumu par dokumentālo filmu "Žanis Lipke — VR Documentary", kas top sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu.

 

VR darbu skate:

"Lipkes bunkurs"

Ieva Vīksne, Līga Vēliņa, Kaspars Lēvalds, Lauris Taube, Maija Meiere-Oša, Raivis Sīmansons.

2019-2022, interaktīva VR pieredze aptuveni 10 min, LV

LipkeVRBunker_2022_ŽanisLipkememorial_IevaViksneKasparsLevalds_LaurisTaube_LigaVelina (2) (2).jpg

Izglītojoša VR pieredze, kas iepazīstina ar ebreju glābšanas stāstu nacistu okupētajā Rīgā. Zināmākā Latvjā cilvēku glābēja dēls Zigis ir astoņus gadus vecs, kad sākas karš. Zem malkas šķūņa ģimenes mājas pagalmā tiek izraksts 3x3 metrus liels bunkurs, kur vienlaicīgi slēpjas līdz pat 12 cilvēki. Zigis izstāsta šo stāstu tā, kā viņš to redz. Pieredze ir daļa no Žaņa Lipkes memoriāla apmeklējuma un skatāma īpaši aprīkotā VR telpā.

 

"Ukraiņu pieredze"

Ieva Vīksne, Līga Vēliņa

Current experiences of Ukrainians, 2022, 6 min, EN

CURRENT_LigaVelina_IevaViksne_2022_VR_2 (1).jpg

Izmantojot publiski pieejamas Ukrainas kara bēgļu liecības, virtuālajā realitātē mākslinieciski ilustrēti trīs stāstu fragmenti. Caur 3D punktu mākoņa stilistiku pieredze akcentē drošības un stabilitātes jēdziena trauslumu, ar ko cilvēki saskaras militārā konflikta rezultātā. VR pieredzes mērķis ir veicināt skatītājā empātiju un atgādināt par netaisnību, kam ir pakļauti Ukrainas iedzīvotāji.

 

"Žanis Lipke — VR Documentary"

Žaņa Lipkes memoriāls sadarbībā ar Fallon Minneapolis, Režisors: Korijs Maklauds (Cory McLeod)

Radošā komanda: Cory McLeod, Ieva Vīksne, Līga Vēliņa, Raivis Sīmansons

2022, 6 min, EN

Lipke VR Documentary image Cory McLeod.png

Nelineāra, iekļaujoša pieredze, kas uzlūko Žaņa Lipkes paveikto kā 55 stāstu kolāžu. Žanim bija īpaša saikne ar katru cilvēku, ko viņš izglāba – katra glābšanas operācija tika pedantiski plānota un bija neatkārtojama. Kolāžas tipa naratīva struktūra stāstniecībā lieliski sader ar nelineāru mediju, kāds ir virtuālās realitātes kino. 

Skatītājs pats var izvēlēties glābšanas stāstu, kam sekot. Projekta gala versija iekļaus trīs glābšanas stāstus. Šobrīd izstrādes stadijā ir berlīniešu Hannas un Sofijas Šternu izglābšanas stāsts no koncentrācijas nometnes Riga Kaiserwald.

 

Plkst. 18:30 

Arhitektu un urbānistu diskusija par Daugavas kreisā krasta un Ķīpsalas attīstību

Lipkes memoriāla izglītības centra “Drosmes māja” projekta prezentācija:

MADE arhitekti Linda Krūmiņa un Miķelis Putrāms prezentēs “Drosmes mājas” projektēšanas darba rezultātus.

Diskusijā piedalās arhitekts un urbānists Oto Ozols, arhitekts Reinis Liepiņš un MADE arhitekti. Sarunu vadīs Vents Vīnbergs.

 

Attēli: Žaņa Lipkes memoriāls

 

Raivis Sīmansons

Muzeologs PhD, Žaņa Lipkes memoriāla kurators | PhD in Museum Studies, Curator Žanis Lipke Memorial