1752. gada septembris, Antverpene

24. septembra vakarā es ierados Antverpenē, un cik ļoti labi mani veldzēja zupa, ko ēdu pēc tam, kad vairākas dienas uz ūdens biju pārticis vienīgi no aukstā ēdiena, bet pēdējā [dienā], izbeidzoties pārtikas krājumiem, vispār biju spiests badoties.

 

Attēlos septembra atvērums no Creative Museum Planner 2018 Designed by H2E, foto Didzis Grodzs.

Fragments no Nikolausa fon Himzela ceļojumu dienasgrāmatas, kas glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Tulkojis Edgars Ceske.

Edgars Ceske

Dr. hist., Himzela pētnieks un ceļojumu piezīmju tulkotājs