Konference “Himzela detektīvs”

16. oktobris, 2023

RSU Anatomijas muzejs


Himzela vārdā nosauktajam pirmajam publiskajam muzejam Baltijā šogad aprit 250 gadi.

16. oktobrī, Nikolausa fon Himzela dzimšanas dienā, Himzela Eiropas ceļojumu manuskripta izdošanas projekta pētnieku komanda aicina uz konferenci “Himzela detektīvs”, kurā būs iespēja uzzināt par līdz šim paveikto pirmpublicējuma gatavošanā. 

Konferenci organizē domnīca Creative Museum sadarbībā ar RSU Medicīnas vēstures institūtu un RSU Anatomijas muzeju. 


11:30 –12:00

Konferences atklāšana:

Ineta Zelča Sīmansone, Domnīcas Creative Museum vadītāja un Himzela pētniecības projektu koordinatore

Prof. Juris Salaks, RSU Medicīnas vēstures institūta direktors

Dr. med. Ieva Lībiete, RSU Anatomijas muzeja vadītāja

Uldis Zariņš, KM Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos

 

12:00 – 12:30

Dr. hist. Edgars Ceske, Himzela ceļojumu dienasgrāmatu tulkotājs

Himzels. Aizkadri 

12:30 – 13:00

Dr. philol. Aija Taimiņa, Himzela dzimtas pētniece 

Pirmie ananāsi un Surinamas tauriņi no Dienvidamerikas Rīgā: liecības par aptiekāru Johanu Jākobu Fosu un par Himzela muzeja kolekcijas tālākveidošanos 18. gadsimtā

13:00 – 13:30

Dr. philol. Ingars Gusāns, Himzela dienasgrāmatu tulkojumu latīņu valodas eksperts 

Himzels un latīņu valoda


13:30  14:30 

Pusdienu pauze

 

14:30 – 15:00

Dr. hist. Rasa Pārpuce-Blauma, Himzela dienasgrāmatu tulkojuma zinātniskā redaktore 

Anatomisko teātru un kunstkameru krustcelēs: Nikolausa fon Himzela Eiropas muzejisko priekšmetu kolekciju pieredze 18. gadsimta beigās

15:00 – 15:30

PhD Muzeju studijās Raivis Sīmansons, Himzela pētniecības projektu konsultants 

Enciklopēdiskais muzejs kā metode

15:30 – 16:00

Grāmatnieks Artis Ērglis, Himzela dienasgrāmatu izdošanas idejas autors 

Himzela ceļojuma Zviedrijas impresijas

16:00 – 16:3

Dr. art. Baiba Vanaga, Himzela pētniecības projekta darba grupas pētniece 

Vienīgā zināmā Nikolausa fon Himzela portreta autora meklējumos

16:30 – 17:00

RSU doktorantūras Komunikāciju un multimediju programmas studente Ineta Zelča Sīmansone, Himzela pētniecības projektu koordinatore 

Pirmā publiskā muzeja Baltijā komunikācija un reprezentācija

17:00 

Jautājumi pētniekiem, neformālas diskusijas, izstādes “Himzela detektīvs” apskate

 

Konferenci atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, RSU Medicīnas vēstures institūts, RSU Anatomijas muzejs, domnīca Creative Museum, Žaņa Lipkes memoriāls

Pasākuma laikā notiks izstādes “Himzela detektīvs” atklāšana, Himzela pastmarkas zīmogošana; varēs iegādāties grāmatu “Muzeologs Himzels un viņa laiks”, kā arī piezīmju burtnīcas, kas tapušas iedvesmojoties no Himzela ceļojumu dienasgrāmatām.


Vēlama iepriekšēja pieteikšanās līdz 12. oktobrim, rakstot ineta.simansone@creativemuseum.lv

 

Vairāk informācijas:

Ineta Zelča Sīmansone

Domnīcas Creative Museum vadītāja

T: 28819796

I: www.creativemuseum.lv

 

Grafiskais dizains: Edvards Percevs

Creative Museum

Domnīca  | Think Tank