Vasaras skola “Pakalpojuma dizains muzejos”

No 16. līdz 20. augustam Kuldīgas mākslinieku rezidencē norisināsies Creative Museum un Kuldīgas novada pašvaldības organizēta Kuldīgas radošā vasaras skola “Pakalpojuma dizains muzejos”.

Piecu dienu laikā pieredzējušu pasniedzēju vadībā atmiņas institūciju pārstāvji aicināti apgūt pakalpojuma dizainu kā universālu un plaši pielietojamu dizaina domāšanas metodi – lietotāja pieredzē balstītu risinājumu izstrādi. Pakalpojuma dizaina metodoloģijas apgūšana un tās praktiska izmēģināšana vasaras skolas darba grupās būs lielisks palīglīdzeklis turpmākajā ikdienas darbā ikvienam, kuram rūp lietotāja pieredze un publisko pakalpojumu servisa uzlabošana kultūras mantojuma institūcijās.

 

Kas ir pakalpojuma dizains?

Pakalpojuma dizains ir jauna dizaina disciplīna, kas meklē labākos infrastruktūras un materiālo līdzekļu organizēšanas veidus. Tā ir jebkurai nozarei piemērojama metodoloģija ar mērķi uzlabot gan pakalpojuma kvalitāti, gan saskarsmi pakalpojuma sniedzēja un lietotāja starpā. Pakalpojuma dizaina metodes palīdz identificēt kļūdas un nodefinēt iespējas servisā un jebkurā citā lietotāja pieredzē. Tādēļ to iepazīšana var būt vērtīgs ieguvums tiem, kuri plāno īstenot lietotāja pieredzes uzlabošanu savās organizācijās.

 

Kāpēc atmiņas institūcijas?

Covid-19 pandēmija un tai sekojošā sociālā distancēšanās ir mainījusi ierasto ikdienas kārtību un darbu ritējumu lokālā un globālā mērogā. Pārmaiņas neizbēgami skārušas arī muzejus un citas atmiņas institūcijas, izgaismojot virkni sāpīgu jautājumu. Jau pirms pandēmijas tika runāts par pieejamību sabiedrībai plašā šī jēdziena izpratnē, ar to domājot universālo dizainu, viesmīlības principus, lietojamību, ekspozīciju saturu un interpretāciju.

Līdz ar Covid-19 aktualizējusies nepieciešamība pēc jauniem apmeklētāju sasniegšanas un komunikācijas veidiem, mūsdienīgiem digitālajiem risinājumiem un pats galvenais – spējas ātri piemēroties mainīgajai situācijai un nodrošināt gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem draudzīgu vidi aktuālo drošības pasākumu ietvaros.

Vasaras skola ar teorētisku un praktisku pakalpojuma dizaina metožu apgūšanu atmiņas institūciju un saistīto jomu pārstāvjiem dos iespēju paplašināt skatījumu uz aktuālo ikdienas darba problēmu risinājumiem.

 

Vasaras skolas norise

Vasaras skolas notiks no 16. līdz 20. augustam (svētdiena – ceturtdiena, ierašanās no 15. augusta, sestdienas).

Dalībnieki darbosies nelielās grupās un katra apmācību diena tiks veltīta kādai no pakalpojuma dizaina stadijām. Piecās dienās tiks apgūtas visas dizaina stadijas – izpēte, problēmas formulēšana, risinājuma un prototipa radīšana, prototipu testēšana, risinājuma pilnveide, procesa kopsavilkšana (apkopošana).

Pakalpojuma dizaina metodes tiks apgūtas gan teorētiski, gan praktiski. Katras dienas darbu ievadīs teorētisks ieskats aktuālās darba stadijas metodoloģijā. Apskatītās metodes jau praktiski tiks pielietotas strādājot darba grupās, katrai izstrādājot savu risinājumu muzeju un atmiņas institūciju aktuālajām problēmām.

20. augustā, Vasaras skolas noslēguma dienā, darba grupas prezentēs izstrādātos risinājumus. Grupu prezentācijas papildinās publisko lekciju programma par aktuālām dizaina un muzeoloģijas tēmām.

 

Vasaras skolas lektori

Apmācību programmu vada Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas pasniedzēja Ilze Kundziņa – dizainere, stratēģiska dizaina domātāja un dizaina domāšanas un pakalpojumu dizaina trenere. Dizaina izglītību ieguvusi Somijā, Aalto universitātē Helsinkos. Ilzei ir vairāku gadu pieredze organizējot un vadot Kuldīgas radošās vasaras skolas Pakalpojumu dizaina nozarē. Nozīmīgs darbs šobrīd norit pie jaunas starptautiskas Maģistra programmas Pakalpojumu dizainā satura izstrādes, kura top Latvijas Mākslas akadēmijai sadarbojoties ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, Tallinas Mākslas akadēmiju un Ķelnes Tehnisko universitāti.

Kā skolas mentori – palīgi grupu darbā un izstrādāto risinājumu pilnveidē – piedalās nozares speciālisti Līga Lētiņa un Krišjānis Určs. Līga Lētiņa ir UX (user experience jeb lietotāja pieredzes) eksperte, pieredzējusi mājas lapu un mobilo saskarņu dizainere un lietojamības eksperte finanšu un apdrošināšanas, kā arī telekomunikāciju un valsts institūciju sektorā. Krišjānis Určs ir UX, IU (user interface jeb lietotāja saskarnes) eksperts un grafiskais dizaineris.

 

Dalības maksa un pieteikšanās

Dalības maksa: 70,00 eiro (iekļautas divas ēdienreizes dienā un nakšņošana tūrisma klases 2 personu numuriņos Kuldīgas centrā – Kuldīgas novada Sporta skolas kopmītnēs).

Vasaras skolas dalībnieku skaits: 15 personas. 

Pieteikšanās Vasaras skolai līdz 19. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu: https://saite.lv/4ovgA

Pārsniedzot maksimālo dalībnieku skaitu, priekšroka - pirmajiem pieteikuma iesniedzējiem (no vienas institūcijas tiks uzņemti ne vairāk kā divi dalībnieki). Aicināti pieteikties ne tikai muzeju, bet arī citu atmiņas institūciju darbinieki, kā arī saistīto jomu pārstāvji.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņems Kuldīgas radošās vasaras skolas sertifikātu.

 

Organizatori un atbalstītāji

Vasaras skolu “Pakalpojuma dizains muzejos” organizē biedrība Creative Museum sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidenci un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas pasniedzēju Ilzi Kundziņu. 

Skolas norisi atbalsta Kuldīgas pašvaldība saskaņā ar sadarbības projektu Nr. LLI-338 “Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” (CCI & Sustainability) ar Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstu, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Papildu informācija

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Līgu Lindenbaumu: lindenbauma@gmail.com

 

Dizains: Edvards Percevs

Creative Museum

Domnīca  | Think Tank 

Līga Lindenbauma
Izstāžu un kultūras notikumu kuratore, pakalpojuma dizainere