Muzeologs Himzels un viņa laiks

18. septembrī, plkst. 16:00 – 19:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks rakstu krājuma Muzeologs Himzels un viņa laiks atklāšana un autoru lasījumi.  

Nikolauss fon Himzels (Nikolaus von Himsel, 1729–1764) - Rīgas ārsts, enciklopēdists, kolekcionārs un pēc noklusējuma arī muzeologs, kura vārdā nosauktajam pirmajam publiskajam muzejam Baltijā 2023. gadā gaidāma 250. jubileja.

Cik daudz mēs zinām par Latvijas muzeju tradīcijas iedibinātāju, Eiropas apceļotāju Himzelu un viņa atstāto Apgaismības laikmeta mantojumu?

Himzela ceļojumu manuskripts trijos sējumos, kam ekspertu vērtējumā nav daudz līdzvērtīgu, gaida izdošanu. Tāpat dažādās Latvijas kultūras mantojuma institūcijās tiek glabāts līdz galam vēl neapzināts skaits priekšmetu no Rīgas pilsētai novēlētās Martini-Himzelu kolekcijas, kamēr zināšanas par šo samērā plašo Latvijas muzejniecības kodola kolekciju līdz šim ir bijušas nepilnvērtīgas.

Apzinoties Himzela mantojuma nozīmīgumu nacionālā, reģionālā un Eiropas mērogā, ar skatu uz gaidāmo jubileju, domnīca Creative Museum ir uzsākusi daudzpusīgu tā aktualizēšanas, sistematizēšanas un popularizēšanas darbu, kura ietvaros ir tapis rakstu krājums Muzeologs Himzels un viņa laiks.

Rakstu krājumā pirmo reizi sniegts detalizēts ieskats Himzela pārstāvētās Rīgas patriciešu dzimtas ģenealoģijā un Himzelu ģimenes legāta administrēšanas un dzimtas kolekciju pārvaldības principu iedibināšanā. Šeit centrālu lomu spēlē Himzela māte Katarīna Kristīna Himzela, kuras rūpēm par viņas dēla gribas izpildīšanu un tālākajiem Himzela muzeja kolekcijas likteņiem izseko filoloģijas doktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa.

Himzela ceļojuma dienasgrāmatas tulkotājs, vēstures zinātņu doktors Edgars Ceske pievēršas apgaismības laikmeta faktoram Himzela personības veidošanā, iezīmē viņa dienasgrāmatas vietu vācu ceļojumu literatūras ainavā un sniedz izvērstu ieskatu Eiropas muzeju pirmsākumu vēsturē.

Mākslas zinātņu doktore Baiba Vanaga iedziļinās Himzela muzeja Rīgā (1773–1890) vēsturē – vienlīdz lokālās muzejniecības tradīcijas historiogrāfijas, muzeja kolekciju attīstības, pētniecības un nozīmīgāko personību aspektā.

Mākslas zinātņu doktore Astra Spalvēna raksta par 18. gadsimta Eiropas jauno gastronomisko kultūru, sniedzot plašu kultūrvēsturisku fonu, kas mums ļauj labāk izprast ārsta Himzela profesionālās intereses veselīga uztura jomā. 

Muzeja studiju doktors Raivis Sīmansons piedāvā ievadrakstu krājumam Muzeologs Himzels un viņa laiks

 

Rakstu krājuma sastādītāja un projekta koordinatore: Ineta Zelča Sīmansone

Autori: Aija Taimiņa, Edgars Ceske, Baiba Vanaga, Astra Spalvēna, Raivis Sīmansons, Līga Lindenbauma

Zinātniskā redaktore: Dr. hist. Rasa Pārpuce-Blauma

Literārā redaktore: Sigita Kušnere

Grafiskais dizains: Edvards Percevs

Fotogrāfs: Didzis Grodzs

Attēli no LU Akadēmiskās bibliotēkas, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Mākslas muzeja Rīgas Birža, Latvijas Nacionālā arhīva – Latvijas Velsts vēstures arhīva krājumiem

Izdevējs: Domnīca Creative Museum 

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, mākslas centrs Zuzeum

 

Lasījumi un rakstu krājuma atklāšana notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādes Neredzamā bibliotēka pasākumu programmas un valsts pētījumu programmas projekta Dokumentārā mantojuma izpēte sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību veicināšanai ietvaros.

 

Vairāk informācijas:

Ineta Zelča Sīmansone, T: + 371 28819796, E: ineta.simansone@creativemuseum.lv

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktora vietniece attīstības darbā | Museologist, Deputy Director of the Medicine History Museum

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD